GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ
GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ

 NEDEN EĞİTİM ÖĞRETİMDE ÇOKLU ZEKA?

Çoklu Zeka Teorisi´ne göre, insanlar 8 farklı zeka bölümüne sahiptir ve öğrenme, problem çözme gibi durumlarda 8 farklı yol kullanabilirler. Buna ek olarak bilgiyi almada, işlemede ve kullanmada bu 8 zeka, 8 farklı araç olarak kullanılabilir. İnsanlar sahip oldukları zeka bölümlerini ne kadar aktif hale getirirlerse zihinsel ve nörolojik olarak beyinde o kadar köprüler oluşturur. Yaşamın ilk yılları insanın kendini ve dünyayı tanıma ve keşfetme yıllarıdır. Bu sebeple özellikle okul öncesi eğitim döneminde çocuklara kendilerini keşfedecekleri zengin öğrenme ortamlarının sunulması son derece önemlidir. Her çocuk kendisine sunulan imkanlarla, kendi içinde, özel bir gelişim sürecine sahiptir.

İnsanların çok farklı zekalara ve her bir insanın farklı bir zeka dağılımına sahip olduğu gerçeğini kabul ettiğimizde çoklu zeka teorisini eğitim ve öğretimde şu alanlarda kullanabiliriz:

İnsanlardaki baskın olan zeka bölümlerini yada farklı bir deyişle her insanın kendine özgü kolay öğrendiği öğrenme yolunu kullanarak, o insana öğrenmede zorlandığı pek çok şeyi öğretebiliriz. Daha açık bir ifadeyle, insanların kendilerine en yakın gelen, en çok zevk aldıkları ilgi ve yetenek alanlarını etkili birer araç olarak kullanarak, onlara farklı alanları tanıma ve öğrenme için kapılar açabiliriz. Olumlu duyguların öğrenme sürecine pozitif katkıları olduğu bilimsel gerçeğini kabul ettiğimizde, öğrenciler kendi zevk aldıkları bir yolla, zorlandıkları bir alanda bile zevkle çalışıp kolaylıkla öğrenebileceklerdir.

8 AYRI ZEKA ALANI VE BUNLARI BELİRLEYEN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER NELERDİR?

SÖZEL -DİL ZEKASI

Yaşına göre iyi bir kelime hazinesine sahiptir. Tekerlemeleri, kelime oyunlarını çok sever. Yüksek düzeyde sözel iletişime girer. Kitapları çok sever.

MANTIKSAL - MATEMATİKSEL ZEKA

Olayların işleyiş ve oluşumu hakkında çok soru sorar. Makinelerin çalışmasını, bilgisayar oyunlarını çok cazip bulur. Aklından problem çözebilir. Sayılarla çok ilgilenir.

GÖRSEL ZEKA

Renklere karşı çok duyarlıdır. Kelimelere oranla resimlerden ve grafiklerden çok daha iyi öğrenir. Yaşıtlarına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren resimleri çizer.

RİTMİK ZEKA

Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar. Bir müzik aletini çalar yada çalmayı çok ister. Farkında olmadan mırıldanır, ritim tutar.

BEDENSEL ZEKA

Sportif faaliyetlerde başarılıdır. Uzun süre bir yerde kımıldamadan durması çok zordur. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme eğilimindedir. Koşmayı, sıçramayı benzer fiziksel hareketleri yapmayı çok sever. Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit edebilir. El becerisi etkinliklerde çok başarılıdır.

SOSYAL ZEKA

Arkadaş ilişkileri çok iyidir. Aranılan bir grup üyesidir. Empati yeteneği yaşına göre çok gelişmiştir. Oyunlarında paylaşmaktan çok hoşlanır. Akranları ile vakit geçirmeyi tercih eder.

İÇSEL ZEKA

Bağımsız olma eğilimindedir. Bireysel oyunları tercih eder. Kendine güveni yüksektir. Yaptığı işin bilincindedir. Kimseye bahsetmediği en az bir hobisi vardır.

DOĞACI ZEKA

Hayvanlara ve bitkilere karşı çok ilgilidir. Çevre bilinci yaşıtlarına göre daha çok gelişmiştir. Doğa ile ilgili projelerden hoşlanır.