GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ
GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ

İngilizce İle Aramız Nasıl

Günümüzde İngilizcenin öneminin giderek artması, bireyler için ihtiyaçtan çok zorunluluğa dönüşmesi İngilizceyle daha erken yaşta tanışmayı ve yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tutumlar oluşturmayı zorunlu kılmıştır. Ayçiçeği kids English Club ise çocuklarımızın yabancı dil öğrenimindeki bu zorunlulukları kolayca yerine getirmesi için kurulmuştur

Ayçiçeği kids English Club projemiz İngilizcenin, özellikle çocuklara yabancı dil olarak öğretiminde kabul görmüş Total Physical Response (Tümel Fiziksel Tepki) modeliyle, çocuklara eylemlerle, aktif bir şekilde öğretilmesini amaçlar. Bu öğretim m odelinde hedef çocukların öğrenmelerini eğlenceli kılmak ve tutumlarını pozitif yönde geliştirmektir.

Ayçiçeği kids English Club’da ders etkinlikleri ve öğretim teknikleri çocukların hafıza kapasitesini genişleten, bilgiyi geri getirme ve konsantrasyon yeteneğini artıran pelmanism yöntemleri ile desteklenmektedir. Yine ders etkinlikleri, okulumuzda uygulanan Multiple Intelligence (Çoklu Zeka) modeliyle de desteklenerek çocuklarımızın farklı zekaları etkin hale getirilmekte, öğretimde verim maksimum düzeyde tutulmakta ve farklı zeka gelişim alanları desteklenmektedir.

Ayçiçeği kids English Club ile okulumuzda yapılan el becerisi, fiziksel kontrol gibi bedensel eğitim kapsamındaki öğretim faaliyetleri de okulumuz tam zamanlı İngilizce öğretmeniyle desteklenmektedir. Bu da disiplinler arası bir öğretime olanak sağlamakta ve çocukların İngilizceyi bir dersten çok yaşam tarzı olarak algılamasına yardımcı olmaktadır.

Proje kapsamında okulumuzda tam zamanlı görev alan İngilizce kulüp öğretmenimiz öğrencilerimizle her gün en az iki ders (haftada 10 ders saati) yapmakta ve İngilizce ders saatleri dışında da, öğrencilerimiz film, yaratıcı drama, role play gibi sosyal kulüp aktiviteleri ile farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler sadece yabancı dil gelişimini değil aynı zamanda yetişkinlik çağında yaşanabilecek kültürler arası çatışmaların çözümünü de hızlandırmaktadır.

Ayçiçeği kids English Club’dan Ayçiçeği Anaokulu’nda öğrenim gören 3-7 yaş arası bütün öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Eğlenceli bir öğretim metodu olan bu metod yaşantıları boyunca öğrencilerimize İngilizceyle sıcak bir bağ kurduracaktır.