GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ
GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ

İlköğretime Hazırlık

 Okul öncesi dönem çocuklarımızın tüm yaşamlarında ve eğitim geleceğinde önemli bir rol oynamaktadır.İyi bir okul öncesi eğitimi bireyin ileri yaşantısındaki başarı ve mutlulukların temelidir. Okul öncesi dönemde yaşadığı deneyimler, katıldığı aktiviteler çocukların kendilerini ifade etmelerinde kolaylık sağlar. Özellikle çocuklarımızın okulda oynadıkları oyunlar gelişimleri açısından önemlidir. Çünkü; çocuklarımız doğuştan itibaren hareketli varlıklardır. Davranışlarımızın temeli çocuklukta edindiğimiz tecrübelere dayanır. İyi bir çocukluk; oyunla geçen kaliteli zaman, ailede geçirdiğimiz olumlu yaklaşımlar ve paylaşımlar ile erken yaşta keşfedilmiş yetenekler geleceğe yaptığımız yatırımlar arasındadır.

Özellikle anaokuluna gittikleri dönemde oynanan oyunlar, anne ve babaların ilgisi ve sevgisi sayesinde çocuklarımız yaşama pozitif bakabilirler. Sosyal hayatları daha kuvvetli olur. Çocuklarımızın iyi bir okul öncesi yaşamıyla, ilköğretim dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuklarımızın; kas gelişimine, bilişsel gelişimine, duygusal gelişimine, dil gelişimine ve de öz bakım gelişimine katkı sağlamaktadır. Her çocuk kendini farklı bir alanda ifade edebildiği gibi her alanda da kendini gösterir. Çocuklarımızın zeka gelişimlerinin %50´si doğumla 4 yaş arasında , %30´u 4 - 8 yaşları arasında, %20´sinin 8 ile 18 yaşları arasında olduğunu göz önünde bulundurursak, zeka gelişim yüzdesinin en büyük bölümünün okul öncesine rastladığını görmek mümkündür.

Sizin de bildiğiniz gibi 5 ve 6 yaşına gelmiş çocuklarımız, kendilerini daha rahat ifade etmektedirler. Özellikle bu yaş grubu çocuklarımız bir an önce ilköğretimli olma çabası içindedirler. Kendi adlarını ve soyadlarını yazmak, ya da öğretmenin dağıttığı dergilerden kendi isimlerini bulma çabası içine girmek onların okuma yazmaya olan hevesini ifade eder.

Özellikle kitap günlerinde getirdikleri kitapların başlıklarını okuyup ezberlediklerini, ezberledikleri sayfaları bizlere okuma becerileri onların okumaya olan ilgi ve alakalarını gösterir.

Bu yaş çocuklarımızda harf yazma, harfleri bir araya getirerek kelime oluşturma, harfleri tersten yazma ya da rakamları tersten yazma sıklıkla gözlemlediğimiz davranışlar arasındadır.

Herkesçe bilindiği gibi; son iki yılda M.E.B Müfredatında olan değişiklik özellikle el yazısına geçiş ( eğik yazı ) tekniği ile tümden gelim metodu tarihe karışarak, tüme varım yöntemi kullanılmaya başladı. Yeni sisteme göre özellikle okul öncesi eğitim kurumlarına yani bizlere bazı sorumluluklar düşmektedir. Bugüne kadar çocuklarımızla yaptığımız parmak kaslarını geliştirici etkinlikler eğik yazı sistemi ile bir kez daha gündeme gelerek parmaklarını nasıl kullanmaları gerektiği, nasıl kalem tutacakları, serbest ve düzenli resim çalışmaları gibi çalışmalarla bol bol makasla kesme faaliyetleri yapmak ilkokula yapacağımız yatırımın bir parçası olacaktır. Tüm bu çalışmalar sırasında dikkat süremizin her seferinde biraz daha uzaması ise ilköğretimde oturacağımız sıralarda yoğunlaşmak için yapılan çalışmalar arasındadır.

Çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu kelime çabası içinde olup bir kısmı okuyup yazmaktadır. Yeni müfredatta olan değişikliği göz önüne alarak eğik yazı tekniğinin kullanılmasıyla, çocuklarımıza harf öğretmek doğru değildir. Harf öğretmek yerine bizim okulda çalıştığımız; helezon şekilli nokta tamamlama, çizgi çalışmaları, ses çalışmaları yapmamız, 6 yaşta tutmaya başlayacağımız defter çalışmaları ile çocuklarımıza bu dönemde kalem tutma becerisini iyice pekiştirmiş oluruz.

Özellikle kalemi doğru tutması, dikkatini kalem üzerinde yoğunlaştırması çocuklarımızın başarısını artırır. Asla çocuklarımıza kalemi hangi elde tutacağı konusunda baskı yapılmamalıdır. Kalem baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak olmak üzere üç parmakla tutulmalıdır. Tutma sırasında kalem çok fazla sıkılmamalıdır, çok sıkmak; parmakların yorulmasına neden olur.

Özellikle bu yaş grubu çocuklarımız harfleri ve rakamları tersten yazabilirler. Anne babalar çocuklarının tersten yazdıkları harfler için kaygılanabilirler. Bu dönemde duyulan kaygı yersizdir. Zamanla tersten yazmalar düzelir. Özellikle bu yaş grubu çocuklarının müzik eşliğinde yapacakları ritm tutma çalışmaları, kollarını aşağı yukarı doğru hareketlendirme çalışmaları yapmak, masa başında geçirdikleri süreyi uzatmak dikkati daha da arttıracaktır.

Okul öncesinde çocuklarımıza kazandırdığımız davranışlar çocuklarımızın gelecekte bedenini, zihnini ve ruhsal yönden gelişimini sağlama da çok büyük etken olacaktır.

Önemli olan çocuklarımıza neyi ne kadar vereceğimizi bilmektir. Çocuğunuz size ne kadar yakın olursa, kötülükler o kadar uzak olacaktır. Sizinle birlikte ne kadar mutlu olursa hayatın diğer alanlarında da o kadar mutlu olacak, ailesi ile bağları ne kadar sağlam olursa, onun tüm hayatı boyunca problemleri daha az olacaktır.

Bizlerde bu amaçlarla çıktığımız yolda çocuklarımızın bizden sonraki eğitim hayatlarını desteklemek ve başlayacak olan yoğun ve yorucu ilköğretim hayatına geçişi kolaylaştırmak için ilköğretime geçiş projesini uygulamaktayız.

Ayçiçeği Anaokulu 6 yaş sınıfları ilköğretime temel olabilecek düzeyde teknik ve eğitsel donanımla anasınıfı hizmeti vermekte ve çocuklarımızı başarılı bir ilköğretim hayatına hazırlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olan okulumuzda görülen 6 yaş ana sınıfı eğitimi, zorunlu 6 yaş eğitimini karşılamakta olup Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmaktadır. 6 yaş eğitimini Ayçiçeği Anaokulunda tamamlayan miniklerimizin isim listeleri gerekli kurumlara bildirilmekte ve ilköğretim hayatı ile ilgili planlar çocuklarımızın eğilimleri, baskın yetenekleri ve ilgi alanları göz önüne alınarak okulumuz eğitim programcıları ve anne-baba ile yapılan kişiye özel yönlendirme toplantılarında belirlenmektedir.