GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ
GÖZTEPE ANAOKULU | BORNOVA ANAOKULU | BORNOVA MİNİ KREŞ

Eğitim Anlayışımız

Eğitim anlayışımız da bize yol gösteren temel inanç; her çocuğun bir diğerinden farklı, benzersiz bir birey olduğunu düşünmemizdir. Her çocuğumuzun fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına duyarlıyız.

Çocuklarımızın gelişim düzeylerini, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için bilgiyi aktarma yerine onları araştırmaya yöneltiyor ve yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Biz, çocuklarımızı öğrenmeye değil, öğrenmeyi sevmeye cesaretlendiriyoruz.

Okulumuzda, Amerika´da geliştirilmiş bir okul öncesi eğitim programı olan High Scope (etkin öğrenme) eğitim sistemi ile Multiple Intelligence (çoklu zeka) beraber kullanılarak oluşturulan program uygulanmaktadır.

High scope (etkin öğrenme) eğitimi ile çocuklarımızın gelişimsel hedefleri dikkate alınarak bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel, psikomotor, bilişsel ve dil alanlarında gelişimlerini desteklemek,

Multiple Intelligence (çoklu zeka) teorisi ile de çocuklarımızın baskın yeteneklerini ve yönlerini belirleyip onları daha iyi seviyelere taşıyabilmek, dolayısıyla çocuklarımızın sadece bir yönde değil, bütün ilgi alanlarında ulaşabilecekleri maksimum bilgi ve beceriye eriştirmek hedeflenmiştir.

Ayrıca;

Feedback (gelişim aşamalarının geriye dönük kıyaslanması) ile çocuklarımızın gelişim düzeylerini birlikte takip edebilmemiz için ayrı ayrı alanlarda öğrenci gözlem raporları ve çoklu zeka testleri değerlendirme raporları kurum tarafından düzenlenerek periyodik şekilde ailelerimize iletilmektedir.

Çocuklarımızın gün içerisindeki (yemek, uyku, uyum vs.) davranış durumlarını, her gün gönderilen öğrenci günlük raporları ile bildirip, ailelerinin bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.